Από γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερβαίνει τα 5 !x! 10$-$6 ανά Kelvin μεταξύ 0 °C και 300 °C.

Dansk 1 Deutsch 20 English 3 Français 1 Polski 1

Γυάλινος σωλήνας που χρησιμοποιείται στην…

Γυάλινος σωλήνας που χρησιμοποιείται στην κατασκευή ηλιακού φούρνου. Ο σωλήνας συλλέγει ηλιακή ενέργεια, η οποία μετατρέπεται σε θερμική.

Αποτελείται από βιοπυριτικό γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής 3,3 x 10-6 ανά Kelvin μεταξύ 0°C και 300°C.

Έχει κυλινδρικό σχήμα και είναι κλειστός στο ένα άκρο. Φέρει διπλό τοίχωμα και είναι κενός μεταξύ των τοιχωμάτων.

Το εσωτερικό τοίχωμα έχει επίστρωση οξειδίου του χαλκού και αλουμινίου. Ο δακτυλιοειδής χώρος μεταξύ της εξωτερικής και εσωτερικής πλευράς του σωλήνα εκκενώνεται ώστε να εξαλειφθεί η απώλεια θερμότητας.

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος, η κατασκευή και η αρχή λειτουργίας του είναι παρόμοια με τις φύσιγγες από γυαλί για μονωτικές φιάλες ή για άλλα ισοθερμικά δοχεία, στα οποία η μόνωση εξασφαλίζεται με το κενό.

Ο γυάλινος σωλήνας προορίζεται να τοποθετηθεί σε μεταλλική βάση ανάμεσα σε δύο καθρέφτες.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΨΗΣΙΜΟ ΓΥΑΛΙ