Από προϊόντα των κλάσεων 5602 ή 5603.

Deutsch 3

  • - - 6210101000 80: Από προϊόντα της κλάσης 5602
  • - - 6210109200 10: Από προϊόντα της κλάσης 5603
  • - - - 6210109200 80: Ρόμπες μιας χρήσης, που χρησιμοποιούνται από τους ασθενείς ή τους χειρουργούς κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων
  • - - - 6210109800 80: Άλλα