Αλεύκαστα ή λευκασμένα / Υφάσματα από νήματα από συνθετικές ίνες συνεχείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφάσματα που κατασκευάζονται από τα προϊόντα της κλάσης 5404.

  • - - - 5407710020 80: Υφάσματα από πολυτετραφθοροαιθυλένιο, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με συμπολυμερές από τετραφθοροαιθυλένιο και τριφθοροαιθυλένιο, που έχουν πλευρικές αλυσίδες υπερφθοριωμένων αλκοξυλίων που απολήγουν σε ομάδες καρβοξυλικού ή σουλφονικού οξέος, έστω και με μορφή άλατος καλίου ή νατρίου
  • - - - 5407710090 80: Άλλα