Άλλα / Από ελατό χυτοσίδηρο / Άλλα.

Deutsch 17 English 1 Español 9 Français 1 Nederlands 16 Polski 2

Εξαρτήματα σωλήνων για σύνδεση με δίκτυα…

Εξαρτήματα σωλήνων για σύνδεση με δίκτυα πόσιμου νερού από ελατό χυτοσίδηρο. Πρότυπο κατασκευής: ΕΝ545:2010

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΝΕΡΟΥ ΕΛΑΤΟΣ