Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες.

Deutsch 1

  • - - - 6211331000 80: Ενδύματα εργασίας
  • - - - 6211333100 10: Φόρμες αθλητικές (προπόνησης) με φόδρα
  • - - - - 6211333100 80: Από ένα και το αυτό ύφασμα
  • - - - - 6211334100 10: Άλλα
  • - - - - - 6211334100 80: Άνω μέρη
  • - - - - - 6211334200 80: Κάτω μέρη
  • - - - 6211339000 80: Άλλα