Άλλα / Είδη από ξύλο για το τραπέζι ή την κουζίνα.

Deutsch 1

  • - - 4419901000 80: Από τροπική ξυλεία όπως αναφέρεται στη συμπληρωματική σημείωση 2 του κεφαλαίου αυτού
  • - - 4419909000 80: Από άλλη ξυλεία