Τροχοί από αργίλιο. Μέρη και εξαρτήματα τροχών από αργίλιο.

  • - - - - 8708705010 80: τροχοί αλουμινίου, έστω και με τα εξαρτήματα τους και με τοποθετημένα τα ελαστικά επίσωτρα
  • - - - - 8708705090 80: Άλλα