Από πολυουρεθάνες / Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες από πλαστικές ύλες.

Deutsch 1