Άλλες / Ετικέτες κάθε είδους, από χαρτί ή χαρτόνι, τυπωμένες ή μη.

  • - - 4821901000 80: Αυτοκόλλητες
  • - - 4821909000 80: Άλλες