Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους.

  • - - - 8503009110 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - 8503009131 10: Άλλα
  • - - - - 8503009131 80: Δρομέας, με έναν ή δύο μαγνητικούς δακτυλίους στο εσωτερικό, είτε ενσωματωμένους σε χαλύβδινο δακτύλιο είτε όχι
  • - - - - 8503009199 80: Άλλα