Άλλα / Από άλλες πλαστικές ύλες.

  • - - - - - 3920995910 80: Άλλα, που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - - - 3920995925 10: Άλλα
  • - - - - - - 3920995925 80: Μεμβράνη από πολυ(1-χλωροτριφθοριοαιθυλενίο)
  • - - - - - - 3920995955 80: Ιοντοανταλλακτικές μεμβράνες, από φθοριωμένες πλαστικές ύλες
  • - - - - - - 3920995965 80: Μεμβράνη από πολυμερές βινυλικής αλκοόλης, διαλυτό σε ψυχρό νερό, πάχους τουλάχιστον 34|µm αλλά όχι μεγαλύτερου από 90|µm, με αντοχή στη θραύση τουλάχιστον 20|MPa, αλλά όχι μεγαλύτερη από 55|MPa και επιμήκυνση κατά τη θραύση τουλάχιστον 250|%, αλλά όχι μεγαλύτερη από 900|%
  • - - - - - - 3920995970 80: Μεμβράνη τετραφθοροαιθυλενίου, συσκευασμένη σε ρόλους, με: -|πάχος 50|µm, -|σημείο τήξης στους 260|°C και -|ειδικό βάρος 1,75|(ASTM D792) προς χρήση στην κατασκευή διατάξεων με ημιαγωγούς
  • - - - - - - 3920995990 80: Άλλα