Άλλα / Από άλλες πλαστικές ύλες.

Čeština 2 Deutsch 6 English 1 Français 1

  • - - - - - 3920995910 80: Άλλα, που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - - - 3920995925 10: Άλλα
  • - - - - - - 3920995925 80: Μεμβράνη από πολυ(1-χλωροτριφθοριοαιθυλενίο)
  • - - - - - - 3920995955 80: Ιοντοανταλλακτικές μεμβράνες, από φθοριωμένες πλαστικές ύλες
  • - - - - - - 3920995965 80: Μεμβράνη από πολυμερές βινυλικής αλκοόλης, διαλυτό σε ψυχρό νερό, πάχους τουλάχιστον 34 µm αλλά όχι μεγαλύτερου από 90 µm, με αντοχή στη θραύση τουλάχιστον 20 MPa, αλλά όχι μεγαλύτερη από 55 MPa και επιμήκυνση κατά τη θραύση τουλάχιστον 250 %, αλλά όχι μεγαλύτερη από 900 %
  • - - - - - - 3920995970 80: Μεμβράνη τετραφθοροαιθυλενίου, συσκευασμένη σε ρόλους, με: - πάχος 50 µm, - σημείο τήξης στους 260 °C και - ειδικό βάρος 1,75 (ASTM D792) προς χρήση στην κατασκευή διατάξεων με ημιαγωγούς
  • - - - - - - 3920995990 80: Άλλα