Άλλα / Από άλλες πλαστικές ύλες.

Čeština 1 Deutsch 12 Français 3 Hrvatski 1

  • - - - - - 3920992835 80: Φύλλα από πολυαιθεριμίδιο, σε ρόλους, με - πάχος τουλάχιστον 5 µm, όχι όμως άνω των 14 µm, - πλάτος τουλάχιστον 478 mm, όχι όμως άνω των 532 mm, - εφελκυστική αντοχή στο όριο θραύσης 78 MP aκαι άνω (προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το πρότυπο JIS C-2318 για πάχος 50 µm), - επιμήκυνση στο όριο θραύσης 50 % και άνω (προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το πρότυπο JIS C-2318 για πάχος 50 µm), - σημείο υαλώδους μετάπτωσης (Tg) 226 °C, - θερμοκρασία συνεχούς λειτουργίας 180 °C(προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το πρότυπο UL-746 Bγια πάχος 50 µm), - ευφλεκτότητα VTM-0 (προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το πρότυπο UL 94 για πάχος 25 µm)
  • - - - - - 3920992840 80: Μεμβράνη από πολυμερές, που περιέχει τα ακόλουθα μονομερή: - πολυ(τετραμεθυλεναιθερο)γλυκόλη, - 4,4'-μεθυλενο-δις(ισοκυανικό κυκλοεξύλιο), - βουτανοδιολη-1,4 ή βουτανοδιολη-1,3, - πάχους τουλάχιστον 0,25 mm αλλά όχι άνω των 5,0 mm, - με ανάγλυφο σχήμα αποτυπωμένο στη μία επιφάνεια, - και επικαλυμμένη με αποσπώμενο φύλλο
  • - - - - - 3920992845 80: Διαφανής μεμβράνη πολυουρεθάνης με μεταλλική επίστρωση στη μία πλευρά: - με στιλπνότητα άνω των 90 βαθμών σύμφωνα με το πρότυπο ASTMD2457, - επικαλυμμένη στη μεταλλική πλευρά με στρώμα θερμόκολλας από συμπολυμερές πολυαιθυλενίου-πολυπροπυλενίου, - επικαλυμμένη στην άλλη πλευρά με προστατευτικό υμένιο πολυ(τερεφθαλικού αιθυλενίου), - συνολικού πάχους άνω των 204 µm, όχι όμως άνω των 244 µm
  • - - - - - 3920992850 80: Θερμοπλαστική μεμβράνη πολυουρεθάνης, πάχους τουλάχιστον 250 μm, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 350 μm, της οποίας η μια πλευρά είναι καλυμμένη με αποσπώμενη προστατευτική μεμβράνη
  • - - - - - 3920992855 80: Μεμβράνη θερμοπλαστικής πολυουρεθάνης, που έχει υποβληθεί σε διέλαση:  - μη αυτοκόλλητη, - με δείκτη κίτρινου χρώματος, για στοίβα φύλλων 10 mm, άνω του 1,0, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 2,5 (όπως προσδιορίζεται με τη μέθοδο ASTM E 313-10), - με μετάδοση φωτός, για στοίβα φύλλων 10 mm, άνω του 87 % (όπως προσδιορίζεται με τη μέθοδο ASTM D 1003-11), - συνολικού πάχους τουλάχιστον 0,38 mm, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 7,6 mm, - πλάτους τουλάχιστον 99 cm, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 305 cm, του είδους που χρησιμοποιείται στην παραγωγή πολυστρωματικού γυαλιού ασφαλείας
  • - - - - - 3920992865 80: Φύλλο θαμπής (ματ) θερμοπλαστικής πολυουρεθάνης σε κυλίνδρους, με: - πλάτος 1640 mm(± 10 mm), - στιλπνότητα 3,3 βαθμών και άνω, το πολύ όμως 3,8 (προσδιοριζόμενη με τη μέθοδο ASTMD2457), - επιφανειακή τραχύτητα 1,9 Raκαι άνω, το πολύ όμως 2,8 Ra(προσδιοριζόμενη με τη μέθοδο ISO4287), - πάχος άνω των 365 μm, το πολύ όμως 760 μm, - σκληρότητα 90 (± 4) (προσδιοριζόμενη με τη μέθοδο: ShoreA(ASTMD2240)), - επιμήκυνση θραύσεως 470 % (προσδιοριζόμενη με τη μέθοδο: EN ISO 527)
  • - - - - - 3920992870 80: Φύλλα σε ρόλους, αποτελούμενα από εποξειδική ρητίνη, με αγωγιμότητα, τα οποία: - περιέχουν μικρόσφαιρες επιστρωμένες με μέταλλο, έστω και σε κράμα με χρυσό, - φέρουν ένα στρώμα κόλλας, - φέρουν ένα προστατευτικό στρώμα από σιλικόνη ή πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο) στη μία πλευρά,  - φέρουν ένα προστατευτικό στρώμα από πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο) στην άλλη πλευρά - έχουν πλάτος 5 cm και άνω, το πολύ όμως 100 cm, και - έχουν μέγιστο μήκος 2 000 m
  • - - - - - 3920992875 80: Φύλλο θερμοπλαστικής πολυουρεθάνης σε κυλίνδρους, με: - πλάτος άνω των 900 mm, το πολύ όμως 1016 mm, - θαμπό (ματ) τελείωμα, - πάχος 0,43 mm(± 0,03 mm), - επιμήκυνση θραύσεως 420 % και άνω, το πολύ όμως 520 %, - εφελκυστική αντοχή 55 N/mm$2 (± 3) (προσδιοριζόμενη με τη μέθοδο ENISO527) - σκληρότητα 90 (± 4) (προσδιοριζόμενη με τη μέθοδο: ShoreA[ASTMD2240]), - εσωτερική πτύχωση (κυματισμό) 6,35 mm, - επιπεδότητα 0,025 mm
  • - - - - - 3920992890 80: Άλλες