Από πίλημα ή από ύφασμα μη υφασμένο.

Deutsch 3

  • - - - 5807901010 80: Από πίλημα
  • - - - 5807901090 80: Άλλα