Άλλη / Από ελάτη (Abies spp.) και ερυθρελάτη (Picea spp.).

  • - - - - 4407129010 80: Λειασμένη με ελαφρόπετρα
  • - - - - 4407129090 80: Άλλα