Που λειτουργούν με διηλεκτρικές απώλειες.

Deutsch 1 English 13 Français 4 Polski 2

  • - - - 8514208010 80: Συγκρότημα σε κοιλότητα που περιλαμβάνει τουλάχιστον: - μετασχηματιστή με τάση εισόδου το πολύ 240 Vκαι ισχύ εξόδου το πολύ 3 000 W - κινητήρα ανεμιστήρα εναλλασσόμενου ή συνεχούς ρεύματος με ισχύ εξόδου το πολύ 42 W - περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα - έστω και με μάγνητρο με ισχύ εξόδου μικροκυμάτων το πολύ 900 W προς χρήση στην κατασκευή ενσωματωμένων προϊόντων των κωδικών ΣΟ 8514 2080, 8516 5000 και 8516 6080
  • - - - 8514208090 80: Άλλα