Άλλα / Διαλυτικά και αραιωτικά οργανικά μείγματα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα για την αφαίρεση των χρωμάτων επίχρισης ή των βερνικιών.

Български 2 Čeština 13 Deutsch 32 English 1 Español 51 Français 3 Hrvatski 2 Magyar 2 Italiano 20 Latviešu 1 Nederlands 4 Polski 33 Slovenčina 2 Slovenščina 1 Svenska 3

  • - - 3814009020 80: Μείγμα που περιέχει, κατά βάρος,: - 69 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 71 % 1-μεθοξυπροπαν-2-όλη, - 29 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 31 % οξικό 2-μεθοξυ-1-μεθυλαιθύλιο
  • - - 3814009040 80: Αζεοτροπικά μίγματα που περιέχουν ισομερή του εννεαφθοροβουτυλο-μεθυλικού αιθέρα και/ή του εννεαφθοροβουτυλ-αιθυλικού αιθέρα
  • - - 3814009071 10: Αιθυλική αλκοόλη παραγόμενη από γεωργικά προϊόντα (τα οποία περιλαμβάνονται στο παράρτημα I της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης), μετουσιωμένη ή μη, εξαιρουμένων των προϊόντων με περιεκτικότητα σε νερό άνω του 0,3 % (m/m), μετρούμενη σύμφωνα με το πρότυπο EN 15376, καθώς και της αιθυλικής αλκοόλης που παράγεται από γεωργικά προϊόντα (τα οποία περιλαμβάνονται στο παράρτημα I της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και περιέχεται σε μείγματα με βενζίνη με περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη άνω του 10 % (v/v)
  • - - - 3814009071 80: που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο
  • - - - 3814009079 80: που δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο
  • - - 3814009099 80 (0/1) : Άλλη

Διαφανές προϊόν σε υγρή μορφή, χωρίς ιζήματα,…

Διαφανές προϊόν σε υγρή μορφή, χωρίς ιζήματα, με την ακόλουθη σύνθεση: C3-C8 αλκυλοβενζόλια και ναφθαλίνη.

Το προϊόν χρησιμοποιείται ως διαλύτης, για την παραγωγή χρωμάτων και ιχνηθετών για καύσιμα.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ

Διαφανές προϊόν σε υγρή μορφή, χωρίς ιζήματα,…

Διαφανές προϊόν σε υγρή μορφή, χωρίς ιζήματα, με την ακόλουθη σύνθεση: C3-C4 αλκυλοβενζόλια, C5-C8 αλκυλοβενζόλια, p-ισοπροπυλικό τολουόλιο, ναφθαλίνη.

Το προϊόν χρησιμοποιείται ως διαλύτης, για την παραγωγή χρωμάτων και ιχνηθετών για καύσιμα.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ