Από αργίλιο όχι σε κράμα / Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής από αργίλιο.