Αργαλειοί για πλέξιμο ευθύγραμμοι. Μηχανές για ράψιμο-πλέξιμο.

  • - - 8447202000 80: Αργαλειοί-αλυσίδες (αλυσωτοί), στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αργαλειοί τύπου Raschel. Μηχανές για ράψιμο-πλέξιμο
  • - - 8447208000 80: Άλλα