Αρνιού / Χωρίς κόκαλα / Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα.

  • - - - - 0204431010 80: Προβατοειδών κατοικιδίων
  • - - - - 0204431090 80: Άλλα