Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών / Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος.

  • - - - 1602421000 80: Κατοικίδιων χοιροειδών
  • - - - 1602429000 80: Άλλα