Με βάρος κατά m$2 40 g ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 150 g, σε φύλλα των οποίων η μία πλευρά δεν υπερβαίνει τα 435 mm και η άλλη δεν υπερβαίνει τα 297 mm όταν είναι αδίπλωτα.

Deutsch 1

  • - - - 4802562000 80: Σε φύλλα των οποίων η μία πλευρά έχει μήκος 297 mm και η άλλη 210 mm (διαστάσεις Α4)
  • - - - 4802568000 80: Άλλα