Με βάρος, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το 1 kg.

Deutsch 2

  • - - - - 6202129010 80: Παρκάς
  • - - - - 6202129090 80: Άλλα