Περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου ίσης ή ανώτερης του 18 %.

  • - - - - 1806205020 80: που περιέχουν 65 % ή περισσότερο επί του καθαρού βάρους προσθήκη ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο ή τεύτλα των διακρίσεων 1701 91 έως 1701 99 για την παρασκευή σοκολατούχων ροφημάτων
  • - - - - 1806205090 80: Άλλα