Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 6 % αλλά δεν υπερβαίνει το 10 %.