Περιεκτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του 13 % κατά βάρος.

  • - - - - 0811201110 80: Σμέουρα
  • - - - - 0811201190 80: Άλλα