Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος μαλλί.

  • - - 5107101000 80: Αλεύκαστα
  • - - 5107109000 80: Άλλα