Που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, 99 % ή περισσότερο γλυκόζη.

Български 1 Deutsch 3 English 2 Français 1

Προϊόν σε σκόνη το οποίο αποτελείται από…

Προϊόν σε σκόνη το οποίο αποτελείται από 100% δεξτρόζη.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΣΕ ΣΚΟΝΗ