Με βάρος που υπερβαίνει τα 25 g/m$2 αλλά δέν υπερβαίνει τα 70 g/m$2.

Deutsch 11