Άλλα / Με βάρος που υπερβαίνει τα 25 g/m$2 αλλά δέν υπερβαίνει τα 70 g/m$2.

Čeština 6 Deutsch 8 Français 4 Nederlands 3 Polski 1 Slovenčina 1 Slovenščina 1 Svenska 2

  • - - - - 5603129010 80: Υφάσματα μη υφασμένα από πολυ(βινυλική αλκοόλη), σε τεμάχια ή κομμένα σε τετράγωνα και ορθογώνια σχήματα: - με πάχος 200 µm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 280 µm και - βάρους 20 g/m$2 ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 50 g/m$2
  • - - - - 5603129030 80: Υφάσματα μη υφασμένα, και είδη εξ υφασμάτων, από ίνες πολυαρωματικών αμιδίων, σε τεμάχια ή κομμένα σε τετράγωνα και ορθογώνια σχήματα, ληφθέντα διά πολυσυμπυκνώσεως μ-φαινυλενοδιαμίνης και ισοφθαλικού οξέος
  • - - - - 5603129050 80: Υφάσματα μη υφασμένα: - βάρους 30g/m2 και άνω, αλλά το πολύ 60g/m2, - περιέχοντα ίνες πολυπροπυλενίου ή πολυπροπυλενίου και πολυαιθυλενίου, - έστω και εκτυπωμένα,: - φέροντα στη μία πλευρά, στο 65% της συνολικής επιφάνειας, κυκλικά εξογκώματα διαμέτρου 4mm, συνιστάμενα από αγκυρωμένες, ανυψωμένες, ασύνδετες, βοστρυχοειδείς ίνες, κατάλληλες για την εμπλοκή εξηλασμένων υλικών αγκίστρου και με συνδεδεμένο το εναπομένον 35% της επιφάνειας, - και στην άλλη πλευρά με λεία, άμορφη επιφάνεια, προς χρήση για την παραγωγή μάκτρων (πάνες) και επενδύσεων μάκτρων για βρέφη και ανάλογων μάκτρων υγιεινής
  • - - - - 5603129060 80: Μη υφασμένα υφάσματα από ίνες πολυαιθυλενίου συνενωμένες με συστροφή (spunbond), βάρους άνω των 60 g/m2, όχι όμως άνω των 80 g/m2, και με αντίσταση αέρα (κατά Gurley) τουλάχιστον 8 δευτερόλεπτα, όχι όμως άνω των 36 δευτερολέπτων (προσδιοριζόμενη με τη μέθοδο του προτύπου ISO5636/5)
  • - - - - 5603129070 80: Μη υφασμένα υφάσματα από πολυπροπυλένιο, - με ένα στρώμα διογκωμένο σε τήγμα και επιστρωμένο στην κάθε πλευρά του με νήματα πολυπροπυλενίου θερμικά συνδεδεμένα (spun-bonded), - μέγιστου βάρους 150 g/m$2, - σε τόπια ή απλώς κομμένα σε τετράγωνα ή παραλληλόγραμμα τεμάχια και - μη εμποτισμένα
  • - - - - 5603129090 80: Άλλα