Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m$2.

Čeština 3 Deutsch 6 Français 2 Polski 2

  • - - - 5208520011 10: Υφασμένα σε χειροκίνητους αργαλειούς
  • - - - - 5208520011 80: Τυπωτά με το χέρι κατά τη μέθοδο "batik"
  • - - - - 5208520019 80: Άλλα
  • - - - 5208520091 10: Άλλα
  • - - - - 5208520091 80: Τυπωτά με το χέρι κατά τη μέθοδο "batik"
  • - - - - 5208520099 80: Άλλα