Με βάρος κατά m$2 που υπερβαίνει τα 150 g.

  • - - - 4802581000 80: Σε κυλίνδρους
  • - - - 4802589000 80: Άλλα