Άλλα / Συγκολλητικά με βάση πολυμερή των κλάσεων 3901 έως 3913 ή το καουτσούκ.

Čeština 3 Deutsch 3 English 3 Nederlands 3 Polski 1

  • - - - - 3506919010 80: Συγκολλητικό με βάση υδατικό εναιώρημα μίγματος διμερισμένου κολοφώνιου και συμπολυμέρες αιθυλενίου και οξικό βινύλιο (EVA)
  • - - - - 3506919030 80: Μικροκάψουλες εποξειδικής κόλλας δύο συστατικών, σε διασπορά σε διαλύτη
  • - - - - 3506919040 80: Ακρυλική συγκολλητική ύλη ευαίσθητη στην πίεση, πάχους από 0,076 mm έως 0,127 mm κατ' ανώτατο όριο, σε ρόλους πλάτους από 45,7 cm έως 132 cm κατ' ανώτατο όριο, επί αποσπώμενης επένδυσης με αρχική ισχύ επιφανειακής πρόσφυσης που δεν υπερβαίνει τα 15N/25 mm (μετρούμενη με βάση το ASTM D3330)
  • - - - - 3506919050 80: Παρασκεύασμα κατά βάρος περιεκτικότητας: - 15% έως 60% συμπολυμερών στυρολίου-βουταδιενίου-στυρολίου ή συμπολυμερών στυρολίου ισοπρενίου και - 10% έως 30% πολυμερών πινενίου ή συμπολυμερών πενταδιενίου Διαλελυμένων σε: - μεθυλαιθυλακετόνη (CAS RN 78-93-3) - επτάνιο (CAS RN 142-82-5), and - τολουόλιο (CAS RN 108-88-3) ή ελαφρύ αλειφατικό διαλύτη νάφθας (CAS RN 64742-89-8)
  • - - - - 3506919060 80: Προσωρινό συγκολλητικό υλικό για τη συγκόλληση πλακιδίων, με τη μορφή εναιωρήματος στέρεου πολυμερούς σε Δ-λεμονένιο (CAS RN 5989-27-5) με κατά βάρος περιεκτικότητα πολυμερούς 65 % έως και 75 %
  • - - - - 3506919070 80: Προσωρινό υλικό αποκόλλησης για τη διαδικασία αποκόλλησης πλακιδίων, με τη μορφή εναιωρήματος στέρεου πολυμερούς σε κυκλοπεντανόνη (CAS RN 120-92-3) με κατά βάρος περιεκτικότητα πολυμερούς έως και 10 %
  • - - - - 3506919091 10: Άλλα
  • - - - - - 3506919091 80: Technical aerosols that contain hydrofluorocarbons (HFCs) with global warming potential (GWP) of 150 or more
  • - - - - - 3506919099 80: Other