Άλλα / Κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια), καρφιά μακριά με σπείρωμα για σιδηροτροχιές, κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, ροδέλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα.

Čeština 10 Deutsch 57 Español 4 Français 30 Magyar 3 Nederlands 33 Polski 7 Português 5 Română 1 Slovenčina 2 Slovenščina 1 Svenska 1

  • - - - 7318190020 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - 7318190030 80: Συνδετική ράβδος για τον κύλινδρο κύριας πέδησης με σπείρωμα κοχλία στα δύο άκρα για χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87
  • - - - 7318190090 80 (0/10) : Άλλα