Άλλο / Βαμβάκι, μη λαναρισμένο ούτε χτενισμένο.

Français 3

ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΠΟΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ…

βαμβακι

ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΠΟΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΛΑΝΑΡΙΣΜΕΝΟ, ΟΥΤΕ ΧΤΕΝΙΣΜΕΝΟ, ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΣΤΗ ΜΑΖΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΠΑΡΤΑ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΞΥΛΩΔΕΙΣ ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΒΑΜΒΑΚΙ