Απλής ύφανσης / Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85 % κατά βάρος βαμβάκι, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m$2.

  • - - - 5211110010 80: Υφασμένα σε χειροκίνητους αργαλειούς
  • - - - 5211110090 80: Άλλα