Λάδια ακατέργαστα / Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου ή βαμβακιού και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα.

  • - - - 1512111000 80: Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου
  • - - - 1512119100 10: Άλλα
  • - - - - 1512119100 80: Ηλιοτρόπιου
  • - - - - 1512119900 80: Κνήκου