Άλλα / Βερμούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια, παρασκευασμένα με τη βοήθεια φυτών ή αρωματικών ουσιών.

  • - - 2205901000 80: Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 18 % vol
  • - - 2205909000 80: Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18 % vol