Άλλα / Χρωματισμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη.

Deutsch 3 Polski 1

  • - - - 7212408001 10: Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm
  • - - - - 7212408001 20: Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια
  • - - - - - 7212408001 80: Από μη κραματοποιημένο χάλυβα, με βαφή ή επικάλυψη με βερνίκι ή πλαστική ύλη τουλάχιστον στη μία πλευρά, εξαιρουμένων των προϊόντων που φέρουν τελική επικάλυψη με σκόνη τσίγκου (πλούσιο σε ψευδάργυρο χρώμα, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο 70 % και άνω) καθώς και εξαιρούμενων των προϊόντων με υπόστρωμα με μεταλλική επικάλυψη χρωμίου ή κασσίτερου
  • - - - - - 7212408009 80: Άλλα
  • - - - - 7212408021 10: Άλλα
  • - - - - - 7212408021 80: Από μη κραματοποιημένο χάλυβα, με βαφή ή επικάλυψη με βερνίκι ή πλαστική ύλη τουλάχιστον στη μία πλευρά, εξαιρουμένων των λεγόμενων "πετασμάτων τύπου σάντουιτς", του είδους που χρησιμοποιείται στις οικοδομές, που αποτελούνται από δύο εξωτερικά μεταλλικά φύλλα, μεταξύ των οποίων παρεμβάλλεται σταθεροποιητικός πυρήνας από μονωτικό υλικό, εξαιρουμένων των προϊόντων που φέρουν τελική επικάλυψη με σκόνη τσίγκου (πλούσιο σε ψευδάργυρο χρώμα, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο 70 % και άνω) καθώς και εξαιρούμενων των προϊόντων με υπόστρωμα με μεταλλική επικάλυψη χρωμίου ή κασσίτερου
  • - - - - - 7212408029 80: Άλλα
  • - - - 7212408091 10 (0/2) : Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm
  • - - - - 7212408091 80: Από μη κραματοποιημένο χάλυβα, με βαφή ή επικάλυψη με βερνίκι ή πλαστική ύλη τουλάχιστον στη μία πλευρά, εξαιρουμένων των λεγόμενων «πετασμάτων τύπου σάντουιτς», του είδους που χρησιμοποιείται στις οικοδομές, που αποτελούνται από δύο εξωτερικά μεταλλικά φύλλα, μεταξύ των οποίων παρεμβάλλεται σταθεροποιητικός πυρήνας από μονωτικό υλικό, καθώς και των προϊόντων που φέρουν τελική επικάλυψη με σκόνη τσίγκου (πλούσιο σε ψευδάργυρο χρώμα, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο 70% και άνω)
  • - - - - 7212408099 80: Άλλα