Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm$3, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm$3, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8705.

Čeština 1 Deutsch 7 English 5 Polski 1 Slovenčina 26

  • - - - 8708802010 80: Κορυφαίο μονωτικό στυλίδιο το οποίο περιέχει - μεταλλικό στήριγμα με τρεις κοχλίες στερέωσης και - αναστολέα κραδασμών από καουτσούκ του τύπου που χρησιμοποιείται για την κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87
  • - - - 8708802020 80: Βραχίονας οπίσθιου πλαισίου, με προστατευτικό πλαστικό κάλυμμα εξοπλισμένος με δύο μεταλλικές θήκες στις οποίες έχουν τοποθετηθεί με συμπίεση στοιχεία αθόρυβης λειτουργίας από καουτσούκ, του τύπου που χρησιμοποιείται για την κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87
  • - - - 8708802030 80: Βραχίονας οπίσθιου πλαισίου, με πείρο με σφαιρίδιο και μεταλλική θήκη στην οποία έχει τοποθετηθεί με συμπίεση στοιχείο αθόρυβης λειτουργίας από καουτσούκ, προοριζόμενο για την παραγωγή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87
  • - - - 8708802090 80: Άλλα