Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της διάκρισης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm$3, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm$3, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8705.

Deutsch 10 English 3 Español 3 Français 1 Nederlands 12 Slovenčina 1 Slovenščina 2

  • - - - - 8708291010 80: Πλαστικό κάλυμμα του εξωτερικού κατόπτρου οπισθοπορείας για μηχανοκίνητα οχήματα με συνδετήρες στήριξης
  • - - - - 8708291090 80: Άλλα