Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της διάκρισης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm$3, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm$3, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8705.

  • - - - - 8708991010 80: Διάταξη σύνθετης δεξαμενής καυσίμου έξι στρωμάτων αποτελούμενη από: -|είσοδο καυσίμου, -|διάταξη φλάντζας αντλίας (PFA), -|εξαερισμό με βαλβίδα ανατροπής τοποθετημένη στην κορυφή της δεξαμενής, και -|σπειρωτές οπές για τη διάταξη PFA, για χρήση στην κατασκευή οχημάτων παντός εδάφους ή επαγγελματικών οχημάτων εργασιών
  • - - - - 8708991030 80: Εμπρόσθια διάταξη στήριξης ψυγείου έστω και με προστατευτική επένδυση από ελαστικό για χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου|87
  • - - - - 8708991040 80: Υποστήριγμα από σίδηρο και χάλυβα, με οπές στερέωσης, έστω και με περικόχλια στερέωσης, για σύνδεση του κιβωτίου ταχυτήτων στο αμάξωμα του αυτοκινήτου, για χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου|87
  • - - - - 8708991050 80: Πληκτρολόγια εξ ολοκλήρου από σιλικόνη ή πλαστική ύλη, -|έστω και με μέρη από μέταλλο, πλαστικό, εποξειδική ρητίνη ενισχυμένη με ίνες υάλου ή ξύλο, -|έστω και τυπωμένα ή επιφανειακά επεξεργασμένα, -|έστω και με ηλεκτρικά αγώγιμα στοιχεία -|έστω και με μεμβράνη κολλημένη στο πληκτρολόγιο -|έστω και με προστατευτικό φύλλο -|με ένα ή πολλαπλά στρώματα
  • - - - - 8708991060 80: Βραχίονας μηχανής από αλουμίνιο, με διαστάσεις: -|ύψος πάνω από 10|mm, το πολύ όμως 200|mm -|πλάτος πάνω από 10|mm, το πολύ όμως 200|mm -|μήκος πάνω από 10|mm, το πολύ όμως 200|mm με τουλάχιστον δύο οπές στερέωσης, από κράματα αλουμινίου ENAC-46100|ή ENAC-42100|(με βάση το πρότυπο EN:1706) με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: -|εσωτερικό πορώδες το πολύ 1|mm• -|εξωτερικό πορώδες το πολύ 2|mm• -|σκληρότητα Rockwell HRB 10|και άνω προς χρήση στην παραγωγή συστημάτων ανάρτησης για κινητήρες μηχανοκίνητων οχημάτων
  • - - - - 8708991070 80: Κιβώτιο ταχυτήτων (μετάδοση) μονής εισόδου διπλής εξόδου, εντός περιβλήματος από χυτό αλουμίνιο, με μέγιστες συνολικές διαστάσεις 148|mm (± 1|mm)| x 213|mm (± 1|mm) x 273|mm (± 1|mm), που περιλαμβάνει τουλάχιστον: -|δύο ηλεκτρομαγνητικούς συμπλέκτες μονής κατεύθυνσης σε έναν κλωβό, που λειτουργούν σε αμφότερες τις κατευθύνσεις -|άξονα εισόδου με εξωτερική διάμετρο 24|mm (± 1|mm), που απολήγει σε σφηνόδρομο 22|δοντιών, -|ομοαξονικό δακτύλιο εξόδου εσωτερικής διαμέτρου 22|mm έως και 30|mm, που απολήγει σε σφηνόδρομο 22|έως και 28|δοντιών για χρήση στην κατασκευή οχημάτων παντός εδάφους ή επαγγελματικών οχημάτων εργασιών
  • - - - - 8708991090 80: Άλλα