Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της διάκρισης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm$3, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm$3, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8705.

Čeština 1 Deutsch 14 English 7 Français 16 Magyar 3 Slovenčina 3

  • - - - - 8708991010 80: Διάταξη σύνθετης δεξαμενής καυσίμου έξι στρωμάτων αποτελούμενη από: - είσοδο καυσίμου, - διάταξη φλάντζας αντλίας (PFA), - εξαερισμό με βαλβίδα ανατροπής τοποθετημένη στην κορυφή της δεξαμενής, και - σπειρωτές οπές για τη διάταξη PFA, για χρήση στην κατασκευή οχημάτων παντός εδάφους ή επαγγελματικών οχημάτων εργασιών
  • - - - - 8708991030 80: Εμπρόσθια διάταξη στήριξης ψυγείου έστω και με προστατευτική επένδυση από ελαστικό για χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87
  • - - - - 8708991040 80: Υποστήριγμα από σίδηρο και χάλυβα, με οπές στερέωσης, έστω και με περικόχλια στερέωσης, για σύνδεση του κιβωτίου ταχυτήτων στο αμάξωμα του αυτοκινήτου, για χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87
  • - - - - 8708991050 80: Πληκτρολόγια εξ ολοκλήρου από σιλικόνη ή πλαστική ύλη, - έστω και με μέρη από μέταλλο, πλαστικό, εποξειδική ρητίνη ενισχυμένη με ίνες υάλου ή ξύλο, - έστω και τυπωμένα ή επιφανειακά επεξεργασμένα, - έστω και με ηλεκτρικά αγώγιμα στοιχεία - έστω και με μεμβράνη κολλημένη στο πληκτρολόγιο - έστω και με προστατευτικό φύλλο - με ένα ή πολλαπλά στρώματα
  • - - - - 8708991060 80: Βραχίονας μηχανής από αλουμίνιο, με διαστάσεις: - ύψος πάνω από 10 mm, το πολύ όμως 200 mm - πλάτος πάνω από 10 mm, το πολύ όμως 200 mm - μήκος πάνω από 10 mm, το πολύ όμως 200 mm με τουλάχιστον δύο οπές στερέωσης, από κράματα αλουμινίου ENAC-46100 ή ENAC-42100 (με βάση το πρότυπο EN:1706) με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: - εσωτερικό πορώδες το πολύ 1 mm• - εξωτερικό πορώδες το πολύ 2 mm• - σκληρότητα Rockwell HRB 10 και άνω προς χρήση στην παραγωγή συστημάτων ανάρτησης για κινητήρες μηχανοκίνητων οχημάτων
  • - - - - 8708991070 80: Κιβώτιο ταχυτήτων (μετάδοση) μονής εισόδου διπλής εξόδου, εντός περιβλήματος από χυτό αλουμίνιο, με μέγιστες συνολικές διαστάσεις 148 mm (± 1 mm)  x 213 mm (± 1 mm) x 273 mm (± 1 mm), που περιλαμβάνει τουλάχιστον: - δύο ηλεκτρομαγνητικούς συμπλέκτες μονής κατεύθυνσης σε έναν κλωβό, που λειτουργούν σε αμφότερες τις κατευθύνσεις - άξονα εισόδου με εξωτερική διάμετρο 24 mm (± 1 mm), που απολήγει σε σφηνόδρομο 22 δοντιών, - ομοαξονικό δακτύλιο εξόδου εσωτερικής διαμέτρου 22 mm έως και 30 mm, που απολήγει σε σφηνόδρομο 22 έως και 28 δοντιών για χρήση στην κατασκευή οχημάτων παντός εδάφους ή επαγγελματικών οχημάτων εργασιών
  • - - - - 8708991090 80: Άλλα