Άλλα / Δέρματα δεψασμένα ή μη κατεργασμένα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών) ή μονόπλων, αποτριχωμένα, έστω και σχισμένα κατά μήκος, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα.

  • - - - 4104191000 80: Δέρματα ολόκληρα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών), με επιφάνεια κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 m$2)
  • - - - 4104195100 10: Άλλα
  • - - - - 4104195100 20: Βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών)
  • - - - - - 4104195100 80: Δέρματα ολόκληρα με επιφάνεια κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 m$2)
  • - - - - - 4104195900 80: Άλλα
  • - - - - 4104199000 80: Άλλα