Άλλα βορικά / Βορικά. Υπεροξοβορικά (υπερβορικά).

  • - - 2840201000 80: Βορικά του νατρίου, άνυδρα
  • - - 2840209000 80 (2/0) : Άλλα