Συκώτια / Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα.

  • - - - 0206410010 80: Χοιροειδών κατοικιδίων
  • - - - 0206410090 80: Άλλα