Άλλα / Μείγματα και παρασκευάσματα μη βρώσιμα από ζωικά λίπη και λάδια ή από ζωικά και φυτικά λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους.

English 2 Español 2 Français 6 Italiano 1 Nederlands 6 Polski 1 Slovenščina 1

Προϊόν που αποτελείται από χρησιμοποιημένα…

Προϊόν που αποτελείται από χρησιμοποιημένα φυτικά μαγειρικά λάδια το οποίο προορίζεται για χρήση στην παραγωγή βιοκαυσίμου.

Τα χρησιμοποιημένα λάδια είναι κατάλοιπα των μαγειρίων, εστιατορίων και υπηρεσιών τροφοδοσίας τα οποία, μετά τη συλλογή τους, φιλτράρονται προς απομάκρυνση των στερεών ακαθαρσιών.

Στη συνέχεια υφίστανται επεξεργασία με υδροξείδιο του νατρίου με σκοπό την σαπωνοποίηση των ελευθέρων οξέων.

Το προϊόν φιλτράρεται και εξουδετερώνεται με θειικό οξύ. Ξεπλένεται με νερό και θερμαίνεται στους 110°C για να εξατμιστεί το νερό.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΛΑΔΙΑ ΦΥΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ