Άλλες / Άλλες γαρίδες / Μαλακόστρακα, έστω και χωρίς το όστρακό τους, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Μαλακόστρακα καπνιστά, έστω και χωρίς το όστρακό τους, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος. Μαλακόστρακα με το όστρακό τους, βρασμένα σε νερό ή ατμό, έστω και διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακοστράκων, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων.

  • - - - - 0306369020 80: Γαρίδες του είδους Pleoticus muelleri, έστω και με το όστρακό τους, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη, για μεταποίηση
  • - - - - 0306369030 80: Γαρίδες του είδους Penaeus vannamei και Penaeus monodon, έστω και με το όστρακό τους, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη, μη βρασμένες, Που προορίζονται για μεταποίηση
  • - - - - 0306369090 80: Άλλες