Γαρίδες της οικογένειας (Pandalidae), με εξαίρεση των γαρίδων του γένους (Pandalus).

  • - - - - - 0306953010 80: Ψημένα στο πλοίο
  • - - - - - 0306953021 10: Που προορίζονται για μεταποίηση
  • - - - - - - 0306953021 80: Καπνιστά, έστω και χωρίς το όστρακό τους, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος, όχι άλλως παρασκευασμένα, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 2 kg
  • - - - - - - 0306953029 80: Άλλα
  • - - - - - 0306953091 10: Άλλες
  • - - - - - - 0306953091 80: Καπνιστά, έστω και χωρίς το όστρακό τους, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος, όχι άλλως παρασκευασμένα, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 2 kg
  • - - - - - - 0306953099 80: Άλλα