Γαρίδες του γένους (Pandalus) / Γαρίδες.

  • - - - - - 0306952010 80: Ψημένα στο πλοίο
  • - - - - - 0306952021 10: Που προορίζονται για μεταποίηση
  • - - - - - - 0306952021 80: Καπνιστά, έστω και χωρίς το όστρακό τους, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος, όχι άλλως παρασκευασμένα, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 2 kg
  • - - - - - - 0306952029 80: Άλλα
  • - - - - - 0306952091 10: Άλλες
  • - - - - - - 0306952091 80: Καπνιστά, έστω και χωρίς το όστρακό τους, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος, όχι άλλως παρασκευασμένα, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 2 kg
  • - - - - - - 0306952099 80: Άλλα