Εκκινητήρες (μίζες), έστω και αν λειτουργούν ως γεννήτριες.

  • - - 8511400010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - 8511400090 80: Άλλοι