Για ένταση που υπερβαίνει τα 10 A άλλα δεν υπερβαίνει τα 63 A.

Deutsch 2 Polski 1

  • - - - 8536105010 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - 8536105090 80: Άλλα